Định vị số hợp chuẩn ADSUN T100

Theo dõi lộ trình xe, xà lang, tàu,…..
Báo cáo tổng hợp tình trạng hoạt động theo quy chuẩn của bộ Giao Thông Vận Tải (thời gian lái xe, dừng đỗ, báo cáo quá tốc độ, số lần đóng mở cửa…)
Cánh báo xe quá tốc độ, vi phạm thời gian dừng đỗ lâu hay điện áp accqui thấp..
Có chức năng tự thay đổi mật khẩu truy cập.
Kết nối cảm biến nhiêu liệu và đồng hồ tính cước taxi…