Thiết bị định vị Vietmap MT20

Thiết bị + Sim miễn phí cước bản đồ dịch vụ năm đầu tiên
Năm thứ 2 : Sim 120K + Phí dịch vụ bản đồ 480K
( lưu trữ dữ liệu 1 năm )
Sản Phẩm Chính hãng VIETMAP yên tâm về chất lượng dịch vụ bảo mật

Sử dụng được cho xe Ô TÔ (không đăng kiểm để chạy GRAB hoặc xe dịch vụ được)